Згода на збір та обробку персональних даних

Шляхом проставляння відповідної відмітки в реєстраційній картці відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ ) надаю свою згоду на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення персональних даних, у тому числі конфіденційної інформації:

-Прізвище, ім’я, по батькові

-ідентифікаційний номер (для фізичних осіб-підприємців);

-особисті дані (вік, стать, дата народження) (для фізичних осіб-підприємців);

-місце проживання

-місце державної реєстрації (для фізичних осіб-підприємців);

-дані щодо місця здійснення діяльності фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб-підприємців);

-свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (для фізичних осіб-підприємців);

-довідка про реєстрацію у податкових органах (для фізичних осіб-підприємців);

-свідоцтво платника ПДВ (для фізичних осіб-підприємців);

-дані щодо системи оподаткування фізичної особи-підприємця (для фізичних осіб-підприємців);

-дані про наявність дозволу  (ліцензія, патент тощо) на заняття відповідною діяльністю (для фізичних осіб-підприємців);

-електронні ідентифікаційні дані (номери телефонів, електронні адреси, ICQ, Skype тощо)

-банківські реквізити.

 Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством.

Обробка персональних даних здійснюється з метою ведення господарської діяльності та забезпечення реалізації адміністратовно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері статистики, відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про захист персональних даних", Статуту.